Sex och kärlek

Samspelet mellan din inre man och kvinna

Anima och animus

Varje levande varelse och varje plats på planeten, har sin egen energi, sin egen grundton som vibrerar antingen i samklang eller i otakt med den ton du själv för närvarande befinner dig i.

Liksom i nästan allting omkring oss finns en motsats – dag och natt, liv och död, sol och måne, upp och ner, kvinna och man. Det ena är det andras förutsättning. Den klaraste melodin springer ur den spännande dynamiken mellan det psykoanalytikern Carl Jung kallade anima och animus. Den manliga och den kvinnliga energin inom oss, vilka inte alls har med kön att göra utan handlar om aspekter i varje människas psyke, men på grund av hormonnivåer och social träning, tenderar män ha mer av animus och kvinnor mer av anima. Framtiden ligger i händerna  på att vi lär oss att låta de bägge energierna samspela inom oss.

Skillnaden mellan anima och animus

Den maskulina principen utgörs av tanken, det logiska sinnet, förnuft, struktur, lag och ordning, systematik och så vidare. Animus är som glaset som håller inne vattnet så att det inte flödar över och rinner iväg. Hans faderliga erfarenheter, klokskap och hållfasthet är viktiga men kan övergå i stelbenthet. I sagor symboliseras animus av den gamle kungen som ibland måste dö eller avsättas för att ge plats för nytt tänkande.

Den feminina principen handlar om känsla, kreativitet, intuition, samspel med andra och kontakten med det undermedvetna. Anima vill ha förändring och växt; förälskelse och bus. Men blir hon gränslös, alltså utan den manliga aspekten som sätter stopp och håller ordning, övergår hon i skitprat, huvudlösa projekt, ”sätter en kniv i ryggen” på andra och blir rent galen. Hon är vattnet som riskerar att flöda över glaset och förspillas helt.

Den maskulina/tankens aspekten blir rigid, fanatisk och våldsam om han inte balanseras av det feminina. Det är därför det är så oerhört farligt att hålla unga män utanför samhällsgemenskapen genom att inte ta dem i bruk. För då samlar de sig i flock med liktänkare (ex. huliganer, en del bolag) och de blir oattraktiva som partners och blivande fäder. Och det är då de slår i botten av Animus – de får ingen träning i hänsynstagande, empati eller kärlek. Saknaden efter gemenskap och ”det mjuka” dövas med droger, hjärnan slås ut helt och vi riskerar att få veritabla mordmaskiner mitt ibland oss.

När det feminina/känslan blir för dominerande kan hon skada sig själv eller andra genom psykningar och sladder. Hon fastnar i detaljer och vågar inte stå upp för vare sig själv eller andra. Du kan hitta henne i dysfunktionella arbetsgrupper på “kvinnliga” arbetsplatser inom vården och skolan tex.

Det finns ingen som helst värdering i dessa bägge energier – feminint och maskulint. De ÄR. Men de funkar bäst i balans och vi strävar alla mer eller mindre omedvetet efter att få dem i våg. Det är till exempel inte ovanligt att man ser extrema machomän med extrema kvinnliga våp. Det är för att bägge har ett behov av den förtryckta aspekten inom sig men i stället för att lära känna och respektera sin egen inre man respektive kvinna, söker man det i en partner.

Den feminina kraftens återkomst

Sedan Upplysningen på 1700-talet har den manliga principens rationella, byråkratiska, materiella, mekaniska, logiska paradigm fått härja fritt. Och det har varit fantastiskt för människans utveckling! Vi har fått en otrolig höjning av levnadsstandarden, besökt månen och blivit med Internet. Men den extrema tillväxten på alla områden har också påverkat både människor och natur negativt på många sätt.

När en person, en plats eller en nation befinner sig för mycket i en av energierna blir det slagsida. Sverige präglas starkt av maskulin energi. Det ska vara rationellt och systematiskt. Att visa starka känslor kallas för att vara ”osvensk” och ses på med lite förakt. Vi har en fullständig besatthet av millmiterrättvisa och jämlikhet som inte finns någon annanstans. Men i stället för att leva för att tjäna ett välfärdssystem, behöver vi åter lära oss att leva och färdas väl i våra egna liv. Såsom svensken gjorde för 1000 år sedan innan hon dränktes i det patriarkala, det vill säga de romerska prästernas tankar om monogami, arbetets helighet och skatter i form av tionden som numera mångdubblats.

Det maskulinas dominans i Sverige bryter ner samvaron och familjelivet till rationalitet och ekonomi. Ett ständigt beräknande av “vad kostar det”,” vad får jag, materiellt sett” – aldrig känslomässigt, utvecklingsmässigt. När Swedbank basunerar ut att det kostar1,2 mnkr att ha ett barn, blir det ett rött skynke för den gräsrot som lever på marginalen och hon håller sig från att skaffa fler barn, trots att människans största skatt är relationen till andra.  Det feminina – anima ser till helheten och förstår att den materiella energin är nödvändig och god, men bara till en viss nivå.

Det är nu hög tid att låta pendeln gå tillbaka och balansera animus med anima – förnuft med känsla. Detta är ett arbete som verkligen inte gäller enbart kvinnor utan alla människor. Allt förändringsarbete börjar inom oss själva och steg1 för att få världen i balans igen, handlar om att se den egna skuggan – vad är det vi tryckt bort inom oss för att det inte passade sig inom de sociala normerna?

Vi behöver återupprätta och uppskatta de goda sidorna i den feminina principen – omvårdnad, långsiktigt tänkande och samarbete. Indianledaren Oren Lyons talar om att varje handling skall ske med tanke på sju generationer framåt. Alltså, hur påverkar våra val människorna som lever om 175 år?

Att träna sin anima och animus

Självkännedom är grunden till goda relationer och god hälsa. Se på dig själv – är du alldeles för mycket i det rationella, behöver du berusa dig i kreativitet och en nypa galenskap. Dansa, lek och skoja. Ägna tid åt att hjälpa andra att växa – en planta eller en tonåring.

Är du för flödande, ser att tiden inte räcker till, ständigt hamnar i passioner som förgör dig och du förstår inte hur. Strukturera upp dig – gör en lista över vad du vill med livet och rent konkret hur du ska ta dig dit. Ta kontakt med din inre fader som sätter stopp och ordnar till.

Och så här låter man anima och animus växelverka i sitt inre. Ju skickligare man blir, ju mer balanserad blir den yttre världen.

(Tidigare publicerat på Rädda Sverige- bloggen)

Categories: Andlighet, Att bli som man vart, Familjesnack, Kön, Kropp & Själ, Ledarskap, Psykologi, Relationer, Samhälle, Tant Janna, Våld | Lämna en kommentar

Att skiljas är att dö en smula – för att sedan återfödas

Jag ser fram emot en ny rubrik på familjesidorna:

Vi skiljer oss 
Efter 12 år i nöd och lust skiljer vi oss nu juridiskt.

Våra kloka, vackra barn är kronan på vårt kärleksverk och vi är för evigt sammanbundna genom er.

I tacksamhet för det som varit och i förväntan inför det som kommer, vandrar vi nu vidare på egna stigar, med en flisa av vår gemenskap för alltid kvar i våra hjärtan.

Släkt och vänner hjärtligt välkomna på skils-mässa med tilltugg i vår trädgård på lördag.

Susanne och Mats,  2000 – 2012

 

(Bilden föreställer fågel Fenix:  Enligt andra sagor tillreder den till sig, när den kommer till hög ålder, ett näste ur vilket en ny fågel Fenix träder fram så snart den dött. Andra sagor berättar att Fenix bränner sig själv på ett bål för att ur dess aska uppstå i föryngrad gestalt. Den gällde därför såsom en sinnebild av odödligheten. (Wikipedia)

Categories: Andlighet, Barn, Ekonomi, Familjesnack, Ledarskap, Relationer, Sex och kärlek | 4 kommentarer

Det sjuka vaccinet

Varför skulle det vara någon skillnad på vaccinet mot livmoderhalscancer?

Tidigare blogginlägg i ämnet:
Den stora vaccinbluffen
Livmoderhalscancer väljer du själv
Testa dig förstås! 

Saxat ur Aftonbladet:

”Myndigheterna lovade i princip ett vaccin fritt från allvarliga och kroniska biverkningar. I dag vet vi att det var fel.
Hittills – 2,5 år efter vaccinationskampanjen mot svininfluensan – har 177 personer insjuknat i narkolepsi orsakad av Pandemrix.
Nästan alla är barn och ungdomar.
Samtidigt kämpar 95 medlemmar i gruppen Livet efter sprutan med att få sina sjukdomar och symptom erkända som läkemedelsskador av Pandemrix.

I två dagar berättar Aftonbladet om dem som myndigheterna helst vill glömma. Vaccinets offer.

Ansiktsförlamning. Lungsjukdom. Onormal trötthet. Och ben som inte bär.
Allt förändrades efter att Ida Andersson, 27, tagit vaccinet.

– Att jag ser för jävlig ut i ansiktet har mindre betydelse. Det är inte snyggt, men jag tycker att mina ben och tröttheten är värre, säger hon.(Aftonbladet 120205)

Categories: Barn, Kön, Kropp & Själ, Ledarskap, Livmoderhalscancer, Samhälle, Tant Janna, Vaccin | 1 kommentar

Fostran, motion och kärlek – i den ordningen

Den andlige ledaren och hundtränaren (ja, i den ordningen) Cesar Millan sa något riktigt vettigt i ett av sina program för en tid sedan. Hundar behöver:

  1. Fostran
  2. Motion
  3. Kärlek

– i den ordningen. Och det är exakt samma för människor.


FOSTRAN

Tidigare har vi pratat om självdisciplin och självkontroll som grunden för ett gott liv. Det innebär att skapa fasta strukturer i vardagen för att de ska fastna i hjärnan.
Förhoppningsvis har föräldrar, skola eller idrottsutövning gett vissa riktlinjer kring att sköta rummet, göra läxor,  hålla tider osv, men helt säkert är det inte. Det finns många vuxna som inte heller klarar av att fostra, leda och styra sig själva och därför måste du ta saken i egna händer.

Små, dagliga förändringar skapar ett helt nytt liv. I kyrkan använder man tidegärdar. De betyder att man ber böner på fasta tider under dagen och året och runt dessa hamnar ju måltider och arbetet vilket ger en tydlig dagsrytm.
Inom ayurvedan delar man också in dygnet så att man får rätt balans mellan aktivitet och vila.

I sin egen vardag ser man kanske till att vakna och sova på samma tider. Man lägger in ett pass rörelse och 10 minuter meditation under dygnet. Självkontroll ska inte förväxlas med maniskt kontrollbehov. Har man pluggat 50 timmar till en tenta väljer man att belöna sig själv genom att släppa alla hämningar och slå runt på krogen.

Det är balansen mellan flexibilitet och kontroll som pumpar oss framåt. För mycket kontroll stoppar upp processen, för lite gör att den far i väg.

MOTION
Motion – rörelse är förutsättningen för både fysisk och mental hälsa. Människan är gjord för att röra på sig – vandra, springa, krypa, klättra. Ökad andning ger ökad syresättning till muskler men också hjärnan – vårt viktigaste organ. Man tänker klarare, fattar bättre beslut, minskar risken för depressioner och sänker den inverkan som diverse neuropsykiatriska diagnoser har på en. Fysisk trötthet planar ut psykiskt spinn.

Som kvinna är det extra viktigt att ständigt belasta skelettet så att det håller på äldre dagar. Benskörhet är jättevanligt och även om det känns låångt bort just nu så lovar jag dig – du vill inte bryta lårbenshalsen och fastna i rullstol och sedan dö av just det vid 75 år. Grejen är faktiskt den att har du några kilos övervikt är det bra just för skelettet som får en extra belastning att träna med.

Den här punkten handlar överhuvudtaget inte om utseende och att bli smal – den handlar om självmedicinering.  Att hålla ett helt liv på alla nivåer.

KÄRLEK
Tyvärr är kärlek i vår kultur nästan synonymt (samma som) med ”boy meets girl” (and fuck). All kultur, reklam, ja hela samhället är uppbyggd på detta att flickan ska vara söt och pojken erövra sedan ska de rida bort i solnedgången och ja, ha sex. Det är så oerhört fantasilöst och enkelspårigt att man dör.

En annan variant på västerländska kärleksfantasier är att föräldrar älskar sina barn förbehållslöst, alltid. Det är inte alls sant. Visst älskar mammor och pappor sina barn men långt ifrån alla, i alla fall så oerhört mycket som vi luras i. Det finns undersökningar som visar att man älskar sina barn olika mycket och på olika sätt.

Forskningen förklarar det på flera sätt: Stress under graviditeten eller för lite närhet och uppmärksamhet under de första ca. 18 månaderna kan ge barnet förhöjda stressnivåer i hjärnan som just då är oerhört känslig i sin utveckling. Det barnet kan då bli mer krävande och det gör att föräldern har svårare att knyta an, ha tålamod och känna kärlek.

Miljön (ekonomiska problem, mycket på jobbet, andra syskon), förälderns egna förutsättningar (dåligt stödnätverk, egna föräldrarna var inte ”bra”, depressioner, missbruk) och barnets beteende (gråtigt, kolik etc) spelar alla in i om relationen ska bli stark och frisk.

Här finns ju ingen som gjort något fel, det finns ingen skuld utan det handlar om inre omedvetenhet och yttre faktorer. Vi har till exempel ett samhälle som tycker att två av två föräldrar ska hålla sig borta från hemmet 8 timmar om dagen för att tjäna pengar och betala skatt. Det är ju inte så lätt att orka med allt då.

Men om vi ständigt matas med och tror på att de två enda och äkta kärlekarna är de som 1) handlar om parkärlek man/kvinna och 2) föräldrakärleken, kanske främst den Heliga Modern – och de inte funkar, då drabbas vi av ångest och oro:
”Å nej – ingen man vill ha mig. Å nej, min förälder beter sig inte som jag ser Pernilla Wahlgrens mamma göra – vilket miserabelt liv jag har!”
Kvalificerat BULLSHIT!

Kärleken finns överallt, hela tiden. Det handlar om att lyfta blicken från inbillningen om att partners och morsor/farsor är så livsavgörande och till att exempelvis se vänskap som minst lika mycket värd som en vigselring. En kompis som inte har några som helst skyldigheter gentemot dig men ändå väljer att vara med dig – för att du är kul, pålitlig, viktig i hans/hennes liv är väl mer värd att lägga energi på än att gå och vänta på en karl som ändå aldrig kommer att höra av sig? Eller en morsa som aldrig kommer att våga se din storhet för att den gör för ont när den bekräftar hennes egen påhittade litenhet?

Kärleken finns också hos hundar som älskar att du klappar dem, krukväxter som gillar att bli vattnade, tanter på gatan som besvarar  ditt leende, barn som vinkar på bussen.

Tanken på att först när vi träffar en partner blir vi hela och äntligen får tillhöra, är falsk. När vi tror oss känna att vi står utanför vår familj så är det inte sant. Vi hör redan till – vi är ett med allt. Om vi slutar fokusera på den lilla familjegruppen som vi så desperat vill vara en del av och tittar på den stora, härliga människogruppen  och den stora hela planeten-Jorden-gruppen så löser ångest och oro upp sig. Det finns ingen separation – bara enhet. Sen om just den som råkade kläcka ut oss inte riktigt är med i matchen för tillfället, det får vi ge lite tid och förståelse för.

Och genom att först bli självdisciplinerade – finna och systematiskt vandra vår egen väg och genom att ta ansvar för vårt fordon – kroppen – röra och ta hand om den på bästa sätt, så har vi redan uppnått kärlek. Kärlek och respekt för den vi själva ÄR. Och det är det  sexigaste som finns. 🙂

”Hej! Jag är Dug. Jag har just träffat dig och jag älskar dig!”

Categories: Adhd mm., Alkohol och narkotika, Andlighet, Att bli som man vart, Barn, Ekonomi, Familjesnack, Kön, Kropp & Själ, Ledarskap, Pepp, Psykologi, Relationer, Samhälle, Sex och kärlek, Tant Janna | Etiketter: | Lämna en kommentar

Dumpa pundaren

Det är fascinerande att se hur kvinnor dras till knarkare och skitstövlar.  Tjejer som attraheras av kriminella dårar, alkoholister, narkomaner och psykopater. De skickar kärleksbrev i drivor till våra anstalter. De blandar glatt sitt dna med karlar som har barn i varje buske som de aldrig bryr sig om för de har bara en sak i huvudet – drogen och kickarna i att göra brott eller jaga nya kåta fruntimmer.

Kanske förväxlar tjejerna dessa gapiga, oempatiska män med alfahannar, sådana som biologiskt sett varit bra att para sig med. Starka män som klarar att skydda sin familj från faror, kan jaga mat och sköta markerna. Kloka män som ser till flockens bästa.

Men människor med förvridna medvetanden (hjärnan är skev på grund av drogerna, även små mängder alkohol/narkotika) kan inte fungera rätt. De har tunnelseende och är helt inställda på sin egen överlevnad, inte andras. Genom att hålla dessa män under armarna förlänger man deras missbruk och sitt eget och barns lidande. De går inte att rädda utifrån utan måste alldeles själva komma till egen insikt och arbeta inifrån.

Nordman: Bodde i en bil ute i skogen
Nordman-Hemlin pappa igen ” Familj: Fästmön Anna, tre barn och två bonusbarn.
Anders Breivik får läsa sina kärleksbrev:

Men kvinnornas dröm om att rädda en grovt kriminell man med kärlek, är just bara en dröm.
– Det är en god men väldigt orealistisk dröm. Man tror att man med kärleken kan tämja någon som är våldsam och det kan ha att göra med att man själv varit utsatt för våld och problematik. (Psykolog E. Kwarnmark)

När Brittan sjunger att hon är kär i en kriminell och att det inte är rationellt utan fysiskt har hon helt rätt. Dels handlar det om vad psykologen ovan säger, hjärnan kan redan sedan tidigare vara programmerad på den här typen av personer- socialt (uppvuxen i våldsam miljö) eller genetiskt (missbruksgener).

Dels finns ett sk. må-bra-hormon som heter oxytocin som knyter oss blint samman med varandra. Ju mer man har sex, kramas, hör varandras röster, tänker kärleksfullt på varandra, desto mer tajtas man samman, vilket är viktigt för att hålla ihop oss socialt, men när vi bjudit in en våldsperson i livet blir det farligt.  Det är därför det är så oerhört viktigt att bryta fysiskt när man märker att en partner inte riktigt är den man trodde från början. De högre hjärnfunktionerna som sitter bakom pannan måste ta kontroll över de lägre som oftast är suveräna men ibland blir vår död när vi stannar kvar av just kroppsliga skäl och inte rationella.

Det enda du kan göra är att gå” – Sara Varga

Categories: Adhd mm., Alkohol och narkotika, Andlighet, Barn, Ekonomi, Kropp & Själ, Ledarskap, Medberoende, Relationer, Sex och kärlek, Våld | Etiketter: | Lämna en kommentar

Testa dig förstås!

Jag har ju skrivit kritiskt om vaccineringen mot livmoderhalscancer men inte lika tydligt om hur viktigt det är med cellprovskontrollen. Den är ju själva förutsättningen för att hoppa över vaccinering. En gång om året går man till gynekologen och tar ett prov för att hålla koll på och stoppa eventuella förändringar. Man tar ett eget ansvar för sin hälsa genom att skydda sig, kontrollera sig och vara rädd om sig på alla plan.

Det funkar inte att göra sig medveten om och protestera mot saker i ena ändan och sen inte ta de många gånger mycket mera djupgående konsekvenserna i den andra.

Jag opererade själv bort cellförändringar för några år sedan, som sedan visade sig vara godartade. Det gjorde ont och var obehagligt men jag är glad att det upptäcktes i tid.

Bloggerskan Annika Marklund har inte haft samma tur utan har nu cancer och är under behandling. Men av 450 drabbade, överlever 300 så hon har goda chanser.

Alla kvinnor får med regelbundna mellanrum kallelse för att ta ett cellprov. Men många struntar i att gå dit, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Många är rädda för att ta cellprov eller, som i Annikas fall, inser inte vikten av att testa sig.

–Jag förstod inte alls hur viktigt det var. Hade jag gått på den hade de kanske kunnat upptäcka förändringarna i tid. Att inte gå på de proven är vansinne. Sanningen är att jag kan ha gått med den här sjukdomen väldigt länge, säger hon till Aftonbladet. (Improveme.se)

ps: Klicka på bilden för en förstoring. Visst är smycket av vulvan vackert 🙂

Categories: Kön, Kropp & Själ, Ledarskap, Livmoderhalscancer, Sex och kärlek, Vaccin | 1 kommentar

Good guys

Categories: Andlighet, Familjesnack, Kropp & Själ, Ledarskap, Pepp, Relationer, Sex och kärlek, Tant Janna | Lämna en kommentar

Kemikalievalet

Jag kräver av dig unga menscha, att läsa denna viktiga blogg!  1000 little lies

Och ha den med dig på fredagkvällen till första cidern.

Och hejda dig med den i bakhuvudet när du är full och det tjatas om sex.

Och skänk den en tanke när någon vill bjuda dig en lina kokain.

”Jag tror inte det gör någon skillnad vilken drog man använt i långa loppet, det verkar som om drogen/alkoholen ändå gör en och samma sak, som konsekvens: Den stänger av kontakten mellan förnuft och tanke.

Man blir en dåre som upprepar samma sak om och om igen trots samma resultat.  Som en guldfisk. ” (1000 little lies)

Och jag kräver av dig gamla menscha, att läsa Marcus Birros krönika i Expressen idag:

Du kan vara säker på att ditt barn ogillar den du blir när du dricker. Även när du dricker väldigt lite och även om du dricker väldigt sällan. 

Så vad handlar det om? Egentligen? Varför måste du nödvändigtvis dricka på jul? Stod du inte i kön till att slå in dina presenter nyss och förklarade att det bästa med julen är att se dina barns nyfikna, skrattande ögon när tomten kommer?” (Expressen 121114)

Categories: Adhd mm., Alkohol och narkotika, Att bli som man vart, Kropp & Själ, Ledarskap, Pepp, Samhälle, Sex och kärlek, Tant Janna | Lämna en kommentar

Den stora vaccinbluffen

Vi har redan pratat om livmoderhalscancer och vaccin-bluffen här på bloggen: Klicka här

I Expressen skriver man idag i rubriken om att 100 000-tals flickors liv riskeras för att livmoderhalsvaccinationerna dröjer. Varför de (tack och lov) dröjer? För det är ju en sådan gigantiskt guldklimp för läkemedelsbolagen detta att vaccinera en halv befolkning, att de slåss med näbbar och klor för att få spruta flickor fulla.  Och allt detta för att citat Expressen, fast längre ner i artikeln: ” ..på lång sikt rädda 100 kvinnors liv varje år, enligt experterna.”

Hundra kvinnor! Hundra kvinnor ska räddas för miljarders kronor. Kvinnor som själva avgör om de får cancern eller ej beroende på om de ligger med smittade killar eller inte.

Kvinnor eller snarare småflickor på 12 år som får biverkningar av vaccinet precis som barn fick när det var Svininfluensa-hysteri. Den här sidan (The truth about Gardasil) berättar om hundratals flickor som fått mer eller mindre svåra biverkningar av Gardasil, ett av preparaten. 103 stycken är döda.

Varför sprider Expressen felaktig fakta och piskar upp rädslestämning när det egentligen är precis tvärtom. Med kunskap och UTAN vaccinet lever vi längre.

Jag blir matt ibland.

Categories: Kön, Kropp & Själ, Livmoderhalscancer, Media, Samhälle, Sex och kärlek | 1 kommentar

Livmoderhalscancer väljer du själv

Massor av pengar att tjäna på ”sjukdomar”

Läkemedelstillverkning är en av de största industrierna i hela världen.

Läkemedel är också en av de största mördarna i världen. Det skiter de som vill tjäna pengar i. De vill att det ska finnas och uppfinnas så många sjukdomar det bara går så att de kan sälja mer och mer och mer så att de kan ha snordyra båtar och ett lyxhus i varje land.

Man lobbar (försäljningssnackar – kanske mutar…) för att till exempel höga beslutande organ som EU eller Världshälosorganisationen:

1) Ska göra så att ”Stora boken över sjukdomar som måste behandlas med läkemedel” anpassas för de mediciner man tillverkar. Man påverkar alltså skapandet av diagnoser över sjukdomar utifrån den forskning man får fram. (Läs boken ”Pillret”!)

2) För att länder ska köpa stora mängder mediciner i händelse av olika epedemier. (Med kort hållbarhetstid så man måste köpa nya ransoner med jämna mellanrum)

Svininfluensan var en sådan där jättefiffig sjukdom att skrämmas med innan den ens hade kommit hit. Varenda liten svenne trippade ut till vårdcentralen, drog upp tröjärmen och tillät att man sprutade in något helt okänt in i sitt blodomlopp. Nu visar det sig att flera har blivit ”sömnsjuka” för resten av livet, och många är barn.

”I en ny studie från Läkemedelsverket konstateras att det finns ett tydligt samband mellan vaccinet pandemrix mot svininfluensan och risken för att drabbas av narkolepsi. Risken för dem som vaccinerat sig var nästan sju gånger högre än för de ovaccinerade. ”(SR110630)

Varför vaccinera sig mot något som är så sällsynt?
Nästa trolleritrick med våra liv är livmoderhalscancer. Den får man när man har  många manliga sexpartners och risken ökas vid rökning. Judiska kvinnor som ligger med män som är omskurna, alltså de har ingen förhud där viruset kan frodas, och nunnor som inte ligger alls, får aldrig livmoderhalscancer.  Att få livmoderscancer är alltså något du helt avgör själv om du ska ha eller inte, genom ditt sätt att leva.

Skulle du råka få cancern så är det bara 150 stycken i landet som dör av den. 10 000 människor dör av rökning varje år till exempel. Lite skillnad va? Så varför skall en massa småtjejer på 12 år vaccineras mot något som man kan påverka helt själv?
För att här finns miljarder att tjäna och inte bara för läkemedelsbolagen. Landstingen får extra pengar, det blir fler jobb för vårdpersonalen osv.

Vi får en MARKNAD av köpare och säljare där unga flickor är varan. 

Saxat från Karolinska Institutet, ett av de finaste forskningsställena i världen- de utser Nobelpristagarna i medicin. På den här sidan beskriver de varför de ska ha pengar till en informationskampanj för att halva befolkningen ska vaccineras med alla risker och kostnader det innebär, för att endast 150  personer som själva kan avgöra sitt öde, ska överleva:

”I Sverige drabbas ca 500 kvinnor och 150 dör varje år. HPV är ett vanligt virus som de flesta har haft någon gång i livet. […]

Eftersom sannolikheten för en hpv-infektion är direkt proportionell mot antalet sexualpartners under en livstid ser man väldigt sällan infektion hos barn eller personer utan sexuell erfarenhet. Efter sexualdebuten ökar förekomsten av hpv i livmoderhalsen snabbt med åldern och når en topp mellan åldrarna 20-25 innan den avtar igen. Även om en hpv-infektion är vanlig läker den ofta ut av sig själv.  […]

I i-länderna har den gynekologiska cellprovskontrollen drastiskt minskat antalet fall av livmoderhalscancer. I Sverige sjönk antalet dödfall med 60 % mellan 1986-1995. Tyvärr har man nu sett att antalet fall med livmoderhalscancer har ökat igen de senaste åren. Detta beror antagligen på ändrade sexualvanor och utebliven regelbunden cellprovstagning i större utsträckning än tidigare.  […]

För att nå bästa effekt rekommenderas vaccinet till flickor mellan
12-15 år
 som inte har haft sin sexuella debut.  […]

Målet med vår studie är den ska vara ett underlag för kommande informationskampanjer dels från företagen som producerar vaccinet men även statliga kampanjer. Detta är mycket viktigt om vaccinet ska inkluderas i det nationella vaccinationsprogrammet.  […] ”
(De vill alltså ha skattepengar så att de kan gå läkemedelbolagens ärenden!)

Tänk själv!
Man fattar att det finns big money att tjäna på det här eftersom att det ena läkemedelsbolag som förlorade upphandlingen (skickade in papper till Sverige där de berättade vad de kunde sälja och till vilket pris) inför den nationella vaccinationskampanjen, har överklagat för att man valde konkurrentföretaget.

Nu stollar våra landsting runt och ska försöka köpa in vaccinet på egen hand, antagligen därför att folk inte fattar detta bedrägeri utan klagar på sina obildade politiker för att de tror att flickor kommer att dö på löpande band.

Jag är absolut inte emot alla vacciner! Det finns många som är nödvändiga, väl beprövade och som man naturligtvis ska ta! Men man måste TÄNKA SJÄLV på vad man tillåter in i sin kropp. Man måste väga risker för och emot. Och i det här fallet kan man faktiskt själv påverka om man man blir smittad eller inte. Precis som med HIV till exempel. Viruset hoppar inte på oss via nysningar utan man måste aktivt skaffa sig det.

 Återigen – Vem vill oss vad?

Categories: Kön, Kropp & Själ, Sex och kärlek | 3 kommentarer

Blogga med WordPress.com.