Andlighet

Lust, lärande och individuellt ansvar

”Hans Rosling är i grunden läkare och professor i global hälsa men i dag känner de flesta honom nog bättre som energisk föreläsare som lyckats göra statistik över allt från barnadödlighet till inkomstskillnader lättsmält, ja till och med roligt.” Svd 120715

Jamen det är ju detta som gör skillnaden om man ska lära sig något eller inte! Med en skicklig återberättare av fakta – vilken som helst – fladdermusspillningens densitet eller svenska fältslag – blir allting intressant. Därför anser jag att man bör skapa ett  nationellt dataspel för grundskolan, där man väver in denna typ av inspirerande lektioner i en utmanande spelmiljö så att  hjärnans alla delar stimuleras.

”Generellt finns även en liten förståelse för att olika dimensioner av utveckling kommer i olika ordning. Exempelvis går individerna alltid före sitt lands utveckling.

– De blir bättre på att skriva artiklar, att göra film, prestera i idrott, bygga hus och vara ingenjörer. Individernas förmåga utvecklas snabbare och ligger framför deras staters institutionella förmåga att till exempel samla in skatter och deras ekonomiers förmåga att producera inkomster per person, säger Hans Rosling.”

Just det! Vi individer måste styra landet underifrån. Det är därför det är så viktigt att varje enskild person tar ansvar för sitt egna välbefinnande. För först när man är i balans kan agera klokt på en kollektiv nivå.

Skolan som ett dataspel

Ted Ed  – lustfyllt lärande.

Annonser
Categories: Andlighet, Ekonomi, Ledarskap, Media, Pepp, Samhälle, Skolan som dataspel | Lämna en kommentar

Adhd-power II

Störiga Killen som hittade sin inre styrka.  DN 120703

– Jag tänker hela tiden på flera saker, skannar av omgivningen, samtidigt som jag sitter här och pratar med dig. Till exempel undrar jag vad den där killen har i sin väska, säger han och pekar på en kille som står på gatan utanför vårt kafé. (Victor Wikander) 


När man hittar strukturen och förståelsen för sin ljuvliga hjärna vet kreativiteten inga gränser. Jag ser så mycket fram emot när dessa ungdomar blir vuxna ledare som är mycket klokare och mer flexibla än många av dem i generationer innan. Det viktigaste vi vuxna kan göra är att stötta och ge växtkraft till alla sorters barn! 

Categories: Adhd mm., Andlighet, Att bli som man vart, Kropp & Själ, Ledarskap, Pepp, Recept, Ungdomar | Lämna en kommentar

Att leda sig själv medvetet

Tarot-lekens kort Vagnen och Översteprästen får symbolisera kunskapens väg för att att leda sig själv.

Man behöver gå från omedvetenhet till medvetenhet för att kunna ta sig från a till b på ett så smärtfritt sätt som möjligt. Annars riskerar man att gå vilse och skada sig så illa att resten av färden blir plågsam och svårare än den behöver vara.

Sök bildning högt som lågt. Värj inte för något, dissa inte något men skapa din egna alkemiska sanning. Tro bara på det som får hjärtat att skutta till – det är känslans intelligens – kompassen och vägledaren. Huvudet dess ödmjuke tjänare.

Categories: Andlighet, Tarot | Lämna en kommentar

Mentorskap

Categories: Andlighet, Barn, Jobb & Skola, Ledarskap, Pepp, Skolan som dataspel | Lämna en kommentar

Snart smäller det

De är flexibla, sociala, vana att uttrycka sig i skrift. De har bloggat och bilddokumenterat sedan koltåldern.

Våra unga kommer att berätta det vi inte ville höra, det vi blundade för.

Det är bra.

Categories: Andlighet, Barn, Kropp & Själ, Ledarskap, Pepp, Samhälle, Ungdomar | 1 kommentar

Gör grundskolan till ett dataspel!

Gör om den svenska skolan i grunden genom att progammera läroplanens mål  till ett datorspel tillgängligt för alla! Läraren fungerar då som ledare vid grupparbeten irl och riktig mentor för varje elev.

H*n får mer tid i att fördjupa sig i sitt ämne, mindre administration när proven görs online. Det sparar pengar, ökar kunskapen och lärandelusten. Det är demokratiskt och ortsoberoende. Kolla här:  SwEduliscious

Det kan bli ännu värre DN 120321

 

Categories: Adhd mm., Andlighet, Övrigt, Barn, Samhälle | Etiketter: | Lämna en kommentar

Samspelet mellan din inre man och kvinna

Anima och animus

Varje levande varelse och varje plats på planeten, har sin egen energi, sin egen grundton som vibrerar antingen i samklang eller i otakt med den ton du själv för närvarande befinner dig i.

Liksom i nästan allting omkring oss finns en motsats – dag och natt, liv och död, sol och måne, upp och ner, kvinna och man. Det ena är det andras förutsättning. Den klaraste melodin springer ur den spännande dynamiken mellan det psykoanalytikern Carl Jung kallade anima och animus. Den manliga och den kvinnliga energin inom oss, vilka inte alls har med kön att göra utan handlar om aspekter i varje människas psyke, men på grund av hormonnivåer och social träning, tenderar män ha mer av animus och kvinnor mer av anima. Framtiden ligger i händerna  på att vi lär oss att låta de bägge energierna samspela inom oss.

Skillnaden mellan anima och animus

Den maskulina principen utgörs av tanken, det logiska sinnet, förnuft, struktur, lag och ordning, systematik och så vidare. Animus är som glaset som håller inne vattnet så att det inte flödar över och rinner iväg. Hans faderliga erfarenheter, klokskap och hållfasthet är viktiga men kan övergå i stelbenthet. I sagor symboliseras animus av den gamle kungen som ibland måste dö eller avsättas för att ge plats för nytt tänkande.

Den feminina principen handlar om känsla, kreativitet, intuition, samspel med andra och kontakten med det undermedvetna. Anima vill ha förändring och växt; förälskelse och bus. Men blir hon gränslös, alltså utan den manliga aspekten som sätter stopp och håller ordning, övergår hon i skitprat, huvudlösa projekt, ”sätter en kniv i ryggen” på andra och blir rent galen. Hon är vattnet som riskerar att flöda över glaset och förspillas helt.

Den maskulina/tankens aspekten blir rigid, fanatisk och våldsam om han inte balanseras av det feminina. Det är därför det är så oerhört farligt att hålla unga män utanför samhällsgemenskapen genom att inte ta dem i bruk. För då samlar de sig i flock med liktänkare (ex. huliganer, en del bolag) och de blir oattraktiva som partners och blivande fäder. Och det är då de slår i botten av Animus – de får ingen träning i hänsynstagande, empati eller kärlek. Saknaden efter gemenskap och ”det mjuka” dövas med droger, hjärnan slås ut helt och vi riskerar att få veritabla mordmaskiner mitt ibland oss.

När det feminina/känslan blir för dominerande kan hon skada sig själv eller andra genom psykningar och sladder. Hon fastnar i detaljer och vågar inte stå upp för vare sig själv eller andra. Du kan hitta henne i dysfunktionella arbetsgrupper på “kvinnliga” arbetsplatser inom vården och skolan tex.

Det finns ingen som helst värdering i dessa bägge energier – feminint och maskulint. De ÄR. Men de funkar bäst i balans och vi strävar alla mer eller mindre omedvetet efter att få dem i våg. Det är till exempel inte ovanligt att man ser extrema machomän med extrema kvinnliga våp. Det är för att bägge har ett behov av den förtryckta aspekten inom sig men i stället för att lära känna och respektera sin egen inre man respektive kvinna, söker man det i en partner.

Den feminina kraftens återkomst

Sedan Upplysningen på 1700-talet har den manliga principens rationella, byråkratiska, materiella, mekaniska, logiska paradigm fått härja fritt. Och det har varit fantastiskt för människans utveckling! Vi har fått en otrolig höjning av levnadsstandarden, besökt månen och blivit med Internet. Men den extrema tillväxten på alla områden har också påverkat både människor och natur negativt på många sätt.

När en person, en plats eller en nation befinner sig för mycket i en av energierna blir det slagsida. Sverige präglas starkt av maskulin energi. Det ska vara rationellt och systematiskt. Att visa starka känslor kallas för att vara ”osvensk” och ses på med lite förakt. Vi har en fullständig besatthet av millmiterrättvisa och jämlikhet som inte finns någon annanstans. Men i stället för att leva för att tjäna ett välfärdssystem, behöver vi åter lära oss att leva och färdas väl i våra egna liv. Såsom svensken gjorde för 1000 år sedan innan hon dränktes i det patriarkala, det vill säga de romerska prästernas tankar om monogami, arbetets helighet och skatter i form av tionden som numera mångdubblats.

Det maskulinas dominans i Sverige bryter ner samvaron och familjelivet till rationalitet och ekonomi. Ett ständigt beräknande av “vad kostar det”,” vad får jag, materiellt sett” – aldrig känslomässigt, utvecklingsmässigt. När Swedbank basunerar ut att det kostar1,2 mnkr att ha ett barn, blir det ett rött skynke för den gräsrot som lever på marginalen och hon håller sig från att skaffa fler barn, trots att människans största skatt är relationen till andra.  Det feminina – anima ser till helheten och förstår att den materiella energin är nödvändig och god, men bara till en viss nivå.

Det är nu hög tid att låta pendeln gå tillbaka och balansera animus med anima – förnuft med känsla. Detta är ett arbete som verkligen inte gäller enbart kvinnor utan alla människor. Allt förändringsarbete börjar inom oss själva och steg1 för att få världen i balans igen, handlar om att se den egna skuggan – vad är det vi tryckt bort inom oss för att det inte passade sig inom de sociala normerna?

Vi behöver återupprätta och uppskatta de goda sidorna i den feminina principen – omvårdnad, långsiktigt tänkande och samarbete. Indianledaren Oren Lyons talar om att varje handling skall ske med tanke på sju generationer framåt. Alltså, hur påverkar våra val människorna som lever om 175 år?

Att träna sin anima och animus

Självkännedom är grunden till goda relationer och god hälsa. Se på dig själv – är du alldeles för mycket i det rationella, behöver du berusa dig i kreativitet och en nypa galenskap. Dansa, lek och skoja. Ägna tid åt att hjälpa andra att växa – en planta eller en tonåring.

Är du för flödande, ser att tiden inte räcker till, ständigt hamnar i passioner som förgör dig och du förstår inte hur. Strukturera upp dig – gör en lista över vad du vill med livet och rent konkret hur du ska ta dig dit. Ta kontakt med din inre fader som sätter stopp och ordnar till.

Och så här låter man anima och animus växelverka i sitt inre. Ju skickligare man blir, ju mer balanserad blir den yttre världen.

(Tidigare publicerat på Rädda Sverige- bloggen)

Categories: Andlighet, Att bli som man vart, Familjesnack, Kön, Kropp & Själ, Ledarskap, Psykologi, Relationer, Samhälle, Tant Janna, Våld | Lämna en kommentar

När barnen gråter

Aftonbladet har startat blogg om tjejer som mår dåligt ”Sjukt Jobbigt”. Och jag hoppas de gör en blogg om killar sedan, för det är egentligen inte ett könsproblem men det ser olika ut om man är kille eller tjej för att vi hanterar ångest och oro olika.

Förra veckan var jag och lyssnade på en religionspsykolog – Cecilia Melder. Ja hennes titel låter lite lagom flummig, men ”bare with me”. Hennes föreläsning heter Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Hennes forskning visar att vad vi behöver lyfta in i våra liv är existentiell hälsa.

Det betyder att förutom att vi tar hand om kroppen och tanken och den yttre miljön så måste vi också våga att aktivt ta tag i de stora, avgörande livsfrågorna. De som religionen behandlar. Men vi behöver inte tränga ner oss i en kristen eller muslimsk form utan det är de universellt mänskliga funderingarna om livet som är intressanta, inte paketeringen. Det handlar om meningen med livet, tillit, hopp, förundran över livsvandringen och tro som ger styrka. 

I en välkänd, global studie sticker vårt lilla pytteland ut som en riktig skummis.  Vi är det mest individualiserade (jaget före laget)  och det mest sekulariserade (Gud -vem fan är det?) landet i hela världen!

Vi är få människor på en stora yta vilket betyder att det är långt mellan oss rent fysiskt. Det gör att vi är inbundna och osociala. Har svårt att prata om känslor utan behöver kanske lite brännvin innanför västen för att våga. Var och en får ta hand om sig själv, har man problem får man beställa tid hos staten (BUP) – mamma/kompisen eller annan viktig lyssnare  har viktigare saker att göra som att tjäna pengar till skatt och platt-tv. Vår långvariga socialistiska politik gjorde att politikerna avskaffade gud.

Den här kombinationen av att sköt dig helt själv – utan mamma eller Gud, gör oss oerhört ensamma, förvirrade och sårbara. Särskilt unga människor som behöver vägledning i livet.

Cecilia sa något väldigt bra. Det har kommit en del böcker om trygghetsnarkomani, att ungdomar i dag är söndercurlade och bryter ihop för ingenting – som att de är svagisar som inte har någon livskraft. Men om livet är en stor okänd skog och ingen i stora drag har berättat om hur den ser ut, och man tvingas in i den – så klart man blir rädd när det mörknar och knakar i grenarna. Redan som nyfödda vrålar vi av skräck för den helt nya miljön och ljuset utanför vår trygga värld i mammas mage. Trygghetskänsla byggs upp under lång tid – man kan inte knarka på något man inte har fått tillgång till. Det borde kallas trygghets-svält i stället.

Den mänskliga resan är på ett sätt unik men samtidigt så upprepar den sig årtusende efter årtusende. Svartsjuka, ilska, kärlek, längtan. Det är därför man kan se teaterpjäser från antiken och tycka de talar direkt till en – för de handlar om det vi alla alltid kommer att gå igenom. 

Det stora problemet är många vuxnas obefintliga andliga ledarskap (för att de själva inte fått lära sig). Många vuxna är bra på rutiner (borsta tänderna), regler (inget godis i veckorna) och  tider (gå till skolan NU) – hjärnverksamhet. Men inte lika bra på hjärtverksamhet (kärlek, sexualitet, kamratproblem etc).

Vi  berättar inte för barn och unga om vad som väntar och hur man hanterar det. Mycket av livsvisdomen finns i sagor men vi måste också beskriva livet på ett modernt sätt. Möta barn på deras spelhalva. Det kräver en viss rörlighet i sinnet, en öppenhet och tid att sätta sig in i en ny verklighet som uppstod efter 1995. Alla orkar eller hinner inte det för att de befinner sig i produktionen hela dagarna. Vad vi ser är ett gigantiskt systemfel där vi alla är offer för en politisk ideologi som går ut på att viktigast av allt är att staten försörjs ekonomiskt, inte att barnen försörjs andligt och moraliskt.

Så hur förändrar vi?

Little child
Dry your crying eyes
How can I explain
The fear you feel inside
cause you were born
Into this evil world
Where man is killing man
and no one knows just why
What have we become
Just look what we have done
All that we destroyed
You must build again
When the children cry
Let them know we tried
cause when the children sings
The new world begins
Little child
You must show the way
To a better day
For all the young
cause you were born
For the world to see
That we all can live
With love and peace

No more presidents
And all the wars will end
One united world under god
When the children cry
Let them know we tried
cause when the children sings
The new world begins
What have we become
Just look what we have done
All that we destroyed
You must build again
No more presidents
And all the wars will end
One united world under god
When the children cry
Let them know we tried
cause when the children fight
Then we know it aint right
When the children break
Let them know were awake
cause when the children sings
The new world begins

Categories: Andlighet, Att bli som man vart, Barn, Familjesnack, Ledarskap, Pepp, Relationer, Samhälle, Tant Janna | Lämna en kommentar

Mäster Cesar och mäster Tolle (& cavvan Maya)

Cesar Milan, andlig lärare och hundtränare
”Ibland måste man leda ibland måste man låta sig ledas”
”Djur lever i nuet och följer lugn energi”
”Pengar är bara en biprodukt av att älska det man gör”
”Hundar lär oss älska, förlåta och känna hopp”

Eckhart Tolle andlig lärare och cavallierägare
”Hundar lär oss att koppla upp oss mot varandet”
”Att inte reagera på det som händer gör att vi återtar kraften”

Film 1

Film 2

Film 3

Categories: Andlighet, Barn, Familjesnack, Hundar, Ledarskap | Lämna en kommentar

Att skiljas är att dö en smula – för att sedan återfödas

Jag ser fram emot en ny rubrik på familjesidorna:

Vi skiljer oss 
Efter 12 år i nöd och lust skiljer vi oss nu juridiskt.

Våra kloka, vackra barn är kronan på vårt kärleksverk och vi är för evigt sammanbundna genom er.

I tacksamhet för det som varit och i förväntan inför det som kommer, vandrar vi nu vidare på egna stigar, med en flisa av vår gemenskap för alltid kvar i våra hjärtan.

Släkt och vänner hjärtligt välkomna på skils-mässa med tilltugg i vår trädgård på lördag.

Susanne och Mats,  2000 – 2012

 

(Bilden föreställer fågel Fenix:  Enligt andra sagor tillreder den till sig, när den kommer till hög ålder, ett näste ur vilket en ny fågel Fenix träder fram så snart den dött. Andra sagor berättar att Fenix bränner sig själv på ett bål för att ur dess aska uppstå i föryngrad gestalt. Den gällde därför såsom en sinnebild av odödligheten. (Wikipedia)

Categories: Andlighet, Barn, Ekonomi, Familjesnack, Ledarskap, Relationer, Sex och kärlek | 4 kommentarer

Blogga med WordPress.com.